Başkanın Mesajı

Modern hayatın başlangıcından itibaren değişen ve gelişen teknoloji insanoğlunu arayışa itmiştir. Değişen dünyada yaşam tarzları, alışkanlıklar, ihtiyaçlar, gereksinimler, reaksiyonlar, yapılar, konutlar, yaşam alanları, günlük kullanım ve daha bir çok farklı kullanım alanlarımız değişmiş ve değişmeye de devam edecektir. Ayrıca yeni ihtiyaç alanları, spor tesisleri, endüstriyel yapılar, devasa yapılar, limanlar, enerji tesisleri, hava, kara, demiryolu ve deniz taşımacılığına yönelik güzergah ve tesisleri gibi alternatif yeni tesis ve yerleşim alanlarına ihtiyaç duyulmaktadır.

Ayrıca şehirlerimizde tarihi yapılar ile modern ve güncel yapıların iç içe kullanıldığını, ortak alanların, ihtiyaçların ve plansız kentleşmenin getirdiği sorunların yarattığı yıkımı telafi etmek, sürdürülebilir bir kent modeli oluşturmak ve yaşam kalitesinin yanında gelecek nesillerin ihtiyacı olan doğal kaynakların da yönetimini sağlamak için “Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik (STEM)” ilkesine “Etik” değerlerimizi de katarak insana ve doğaya saygılı yapılar inşaa etmek en büyük ilkemiz olacaktır.

Firmamız yüz yıllık Cumhuriyetimizin son dönemlerinde kurulmasına rağmen, yönetim ve teknik kadrolarımızın ulusal ve uluslararası firma ve projelerde etkin ve yetkin başarılar elde etmiş, bir çok projenin tamamlanmasında başrolde yer almış, ulusal ve uluslararası standartlarda kaliteli yapılar oluşturacak projelere imza atmaya devam etmektedir.

Tecrübesiyle, deneyimli kadrosu ve geçmiş kazanımlarıyla, İSO 9001 kalite standardlarında, İSO 14001 çevre yönetim sistemine uygun, ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi şartlarına uygunluğu ile hizmet kalitesini artırarak ve günümüzdeki son teknolojiyi kullanarak, bilimsel ve etik yaklaşım ile sürdürülebilir ve planlı bir büyüme modeli oluşturmaya devam edecektir.