Üye olunan kuruluşlar ve guruplar:

  • TOBB (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği)
  • İTO (İstanbul Ticaret Odası)
  • TMMOB (Türkiye Mimar ve Mühendisler Odaları Birliği)
  • JMO (Jeoloji Mühendisleri Odası)
  • TÜREB (Türkiye Rüzgar Enerjileri Birliği)
  • TUKMD (Türk Ulusal Kaya Mekaniği Derneği)
  • ISRM (Uluslar arası Kaya Mekaniği Derneği)
  • MJD (Uluslar arası Mühendislik jeolojisi Türk Milli Komitesi)