Evrensel Sürdürülebilirlik

Değerli katılımcılarımız;

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri, diğer bir deyişle Küresel Hedefler, 2012 yılında Rio de Janeiro’da toplanan Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Konferansı’nda doğmuştur ve Ocak 2016’da yürürlüğe girmiştir. Belirlenen 17 küresel hedef (SKH) ve 167 alt hedef ile amaç, dünyamızın karşı karşıya olduğu acil çevresel, siyasi ve ekonomik sorunları ele alan evrensel hedefler kümesi oluşturmaktır.

Asyapıt A.Ş. Sürdürülebilir bir yaşam ve doğa merkezli kaynakların korunması, devamlılığı ve güncel gereksinimlerin uyumluluğunu prensip edinmektedir. Sürdürülebilirlik yaklaşımını evrensel boyutta şu başlıklar altında değerlendirmekte fayda görmekteyiz.

Bilimsel sürdürlebilirlik

Teknolojik sürdürülebilirlik

Kentsel ve planlı sürdürlebilirlik

Doğa kaynaklarının sürdürülebilirliği

Tarihsel ve kültürel sürdürülebilirlik

Asyapıt A.Ş

home-icon

"İnşaatın Temel Taşı, Asyapıt A.Ş."

İnşaatın Temel Taşı olarak adlandırılmak, Asyapıt A.Ş.'nin sektördeki önemli rolünü ve değerlerini yansıtan bir ifadedir. İnşaat projelerinin başarısı, sağlam ve güvenilir temellerin üzerine inşa edilmesine bağlıdır. Bizler, bu temel taşlarını mükemmeliyetçilikle yerleştirerek, projelerimizin kalitesini ve dayanıklılığını sağlamaktayız.