Gizlilik Kuralları, Site Kullanım Şartları, İletişimler İle İlgili Kişisel Verilerinize İlişkin Bilgilendirme

Değerli katılımcılarımız;

Gizlilik kuralları, iletişimler, site kullanım şartları ve kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili uygulamalarımız ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamındaki haklarınız hususunda sizleri bilgilendirmek isteriz. Amacımız; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereğince ve sizlerin memnuniyeti doğrultusunda, kişisel verilerinizin alınma şekilleri, işlenme amaçları, paylaşılan kişiler, hukuki nedenleri ve haklarınız konularında sizi en şeffaf şekilde bilgilendirmektir.

asyapit.com tarafından gizliliğinize saygı duyulmakta ve veri güvenliğinize önem verilmektedir. Bu kapsamda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili diğer mevzuatlar dahilinde sizleri bilgilendirmek ve aydınlatmak amacıyla bu metin hazırlanmıştır.

asyapit.com web sitemizde, müşterilerimizin ve ziyaretçilerin bilgilerinin gizliliği, kişisel verilerin (bilgilerin) korunması, saklanması, işlenmesi, kullanımı, imhası, ticari elektronik iletişimler ve diğer hususlarda, aşağıda esasları belirtilen Gizlilik Kuralları Politikası ve Uygulama Kullanım Şartları geçerlidir.

Kanun; Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemek amacıyla kabul edilmiştir. Bu nedenle, bu metin ile Kanun’dan doğan aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmek üzere açıklanmakta ve “Kişisel Verilerin Korunması ve Kişisel Veri Paylaşım İzni” ziyaretçilerin bilgi ve incelemesine sunulmaktadır.

Asyapıt İnşaat A.Ş.
home-icon

The architect goal is to create A paradise for you.

The greatest advances of civilization, whether in architecture or painting, in science and literature, in industry or agriculture, have never come from centralized government.