Sosyal ve Evrensel Sorumluluk

Değerli katılımcılarımız;

Asyapıt, faaliyet gösterdiği tüm sektörlerde, tecrübesi ile birbirinden başarılı projelere imza atarken, ulusal ve uluslararası projelerde faaliyet gösteren bir kurum olmanın gerektirdiği sosyal sorumluluk bilincini doğaya, insana, yaşayan her türlü varlığa olan saygısını yitirmemeye özen göstermektedir. Bu anlamda; topluma yararlı, sorunlara çözüm teşkil edebilecek sosyal, toplumsal ve evrensel projelere imza atmaktadır. Sosyal sorumluluğu bir üst kimlik olarak Evrensel sorumluluk bilincini kurum kültürünün bir parçası olarak konumlandıran Asyapıt, bu yöndeki çalışmalarını planlarken, sürdürülebilirlik ilkesini ön planda tutmaktadır.

Asyapıt İnşaat A.Ş.
home-icon

The architect goal is to create A paradise for you.

The greatest advances of civilization, whether in architecture or painting, in science and literature, in industry or agriculture, have never come from centralized government.